London College of Music (LCM)

Το London College of Music είναι ένας διεθνής εκπαιδευτικός και εξεταστικός φορέας που παρέχει πτυχία και διπλώματα σε διάφορους τομείς της μουσικής εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε πολλά εξεταστικά κέντρα παγκοσμίως με μεγάλη επιτυχία. Το ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό με το LCM είναι ότι όλα τα πτυχία και τα διπλώματα πιστοποιούνται από κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο, το University of West London.

Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό σύστημα του LCM βρίσκει μεγάλη επιτυχία και απήχηση στην Ελλάδα, όπου τα τελευταία χρόνια οι υποψήφιοι ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το σύστημα αυτό έχει βρει σημαντική ανταπόκριση  είναι α) η αξιοκρατία του συστήματος  β) η αντικειμενικότητα των εξεταστών (με αρκετούς τίτλους σπουδών) και γ) η αξιοπιστία και η κατάρτιση των καθηγητών – συνεργατών του συστήματος.
Οι εξετάσεις αφορούν όλο το φάσμα της μουσικής εκπαίδευσης και υπάρχει ευκρινής διαχωρισμός ανάμεσα σε ερμηνευτές και καθηγητές μουσικής, που πιστοποιείται και επιβεβαιώνεται απ’ την κατεύθυνση των διπλωμάτων. Το σύστημα είναι σύγχρονο, αφουγκράζεται τις ανάγκες των νέων ανθρώπων και η εξεταστέα ύλη ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται συνεχώς.

Το LCM Exams λειτουργεί στην Ελλάδα ως το μοναδικό εκπαιδευτικό και εξεταστικό σύστημα με συνεχή παρουσία τα τελευταία 6 χρόνια. Τα grades και τα διπλώματα έχουν παγκόσμια αναγνώριση και μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους σπουδαστές οποιαδήποτε στιγμή κινηθούν και εκτός Ελλάδος.
Η επιβράβευση των μαθητών με απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου σε κάθε επίπεδο, αποτελεί και  επιβεβαίωση της προόδου τους, πιστοποίηση της γνώσης και των ικανοτήτων τους.

Με την ένταξη στο σύστημα, γίνεται σωστή οριοθέτηση του μαθήματος από τους ειδικευμένους καθηγητές σε συνεργασία με τους μαθητές, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ποιο κύκλο σπουδών θα ακολουθήσουν και να πραγματοποιήσουν το μουσικό ταξίδι τους κάνοντας στάσεις (grades) που τους γεμίζουν γνώση και εμπειρία. Οι υποψήφιοι μαζί με το πτυχίο τους παίρνουν στα χέρια τους και ένα report με εποικοδομητική κριτική γραμμένη απ’ τον εξεταστή.

Μαθητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στο εξωτερικό, σε οποιοδήποτε τομέα, μπορούν να πριμοδοτηθούν με έξτρα μόρια (tariff points) μέσα απ’ το σύστημα UCAS, απλά περνώντας τα Grades 6 έως 8 σε όργανο ή/και στη θεωρία. Η απόκτηση των grades διευκολύνει και τους σπουδαστές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποιο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς υπάρχει η άρση της ανάγκης για audition από πολλά Ιδρύματα, μόνο με την επίδειξη του grade 8 στο όργανο και του grade 5/6 στη θεωρία. Ακόμη, μαθητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στο εξωτερικό, σε οποιοδήποτε τομέα, μπορούν να πριμοδοτηθούν με έξτρα μόρια (tariff points) μέσα απ’ το σύστημα UCAS, απλά περνώντας τα Grades 6 έως 8 σε όργανο ή/και στη θεωρία.
Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα της καριέρας εκτός απ’ την Ελλάδα και στο εξωτερικό, αφού με την απόκτηση των διπλωμάτων οι σπουδαστές δεν χρειάζεται να κάνουν Bachelor σε κάποιο Πανεπιστήμιο για να δουλέψουν ως μουσικοί. Ένα καλό παράδειγμα είναι ότι υπάρχουν και εξεταστές με τίτλους FLCM ή/και LLCM που εργάζονται ως μουσικοί στο εξωτερικό.

 

 

 Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τους μαθητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών και συμμετέχουν στις Εξετάσεις του LCM.

 

London College of Music

Το London College of Music αποτελεί τον πολιτιστικό πυρήνα του Πανεπιστημίου Thames Valley,  σήμερα University of West London.

Το LCM ιδρύθηκε το 1887 και από τότε έχει αφιερωθεί στην μουσική εκπαίδευση. Το 1939 πήρε δημόσιο χαρακτήρα και το 1991 ενσωματώθηκε ως τμήμα του Πανεπιστημίου του Thames Valley – University of West London.

To νέο τμήμα Μουσικής και Μέσων Ενημέρωσης ιδρύθηκε το 1997, έχοντας τρεις περιοχές εξειδίκευσης: τη Μουσική, τα Μέσα Ενημέρωσης και τις Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες. Το μουσικό τμήμα παρέχει έως σήμερα εξαιρετικά γνωστικά πεδία τόσο στην μουσική εκτέλεση, όσο και στην σύνθεση. Επιπλέον, έχει συμπεριλάβει καινοτομίες και πρωτοποριακές εφαρμογές, προσφέροντας ένα από τα πιο περιζήτητα και με κύρος πτυχία στον τομέα της Μουσικής Τεχνολογίας.

LCM Exams

Το London College of Music διεξάγει εξωτερικές εξετάσεις σε μουσικά όργανα ήδη από την ίδρυσή του το 1887. Σήμερα οι εξετάσεις διενεργούνται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, και σε πολλές άλλες χώρες, ενώ θεωρούνται μοναδικές στο είδος τους καθώς τα πτυχία που απονέμει είναι πανεπιστημιακού επιπέδου.

Οι εξετάσεις του LCM τυγχάνουν αναγνώρισης από το QCA (την αρχή που εγκρίνει τα πτυχία και τα προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο), που λειτουργεί ως επίσημη κρατική αρχή έγκρισης και εξασφάλισης ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει και τα κοινά πρότυπα προδιαγραφών με τα υπόλοιπα ιδρύματα που διεξάγουν επίσης εξετάσεις. Επιπλέον, η ενσωμάτωση των εξετάσεων του LCM στο NFQ, το εθνικό σύστημα πιστοποίησης της Αγγλίας, δίνει την ευκαιρία στους υποψήφιους φοιτητές που δίνουν τις εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια μέσω του συστήματος UCAS να προσθέτουν στη βαθμολογία τους μόρια, εφόσον έχουν περάσει επιτυχώς τη βάση στις μουσικές εξετάσεις στα επίπεδα 6-8.

Οι εξετάσεις του LCM έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο κύρος, τόσο όσον αφορά στις πιστοποιήσεις που προσφέρει, όσο και στην οργάνωση και την διεξαγωγή των εξετάσεων. Τα πτυχία του LCM αναγνωρίζονται διεθνώς και απονέμονται τόσο στον τομέα της σύνθεσης, στις διπλωματικές εργασίες και τη θεωρία, όσο και στην ερμηνεία και τη διδασκαλία όλων των οργάνων.

Οδηγός Σπουδών

Οι προαγωγικές εξετάσεις στην Μουσική Ερμηνεία για κάθε όργανο, διεξάγονται σε οκτώ Επίπεδα: Grades 1 – 8. Το δελτίο εξεταστέας ύλης του LCM έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προετοιμάσει τους μαθητές για τις προαγωγικές εξετάσεις στην Μουσική Ερμηνεία που διεξάγονται κάτω από την εποπτεία του Πανεπιστημίου του Thames Valley – University of West London στα μουσικά όργανα. Τα πτυχία του πανεπιστημίου του Thames Valley – University of West London, έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στην εκπαίδευση στους τομείς της μουσικής, της τέχνης του λόγου, της δραματουργίας και της επικοινωνίας. Η καταξίωση αυτή οφείλεται στην έμφαση που δίνεται στον συνδυασμό των παρακάτω ειδικών χαρακτηριστικών:

 • Τη δημιουργική σκέψη.
 • Τις πρακτικές δεξιότητες σε συνδυασμό ή όχι με την θεωρία.
 • Την ενθάρρυνση της σκέψης, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και με κριτική ανάλυση πάνω στο ρεπερτόριο που εκτελείται στις πρακτικές εξετάσεις.
 • Σε ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο ύφους που αντανακλάται στις ασκήσεις, και το ρεπερτόριο.
 • Την πρόβλεψη αξιολογήσεων σε τομείς που δεν συμπεριλαμβάνονται σε πιο παραδοσιακές εξετάσεις άλλων σχολών.
 • Στην ιδιαίτερη σημασία που δίνεται στην κατάκτηση και την παρουσίαση δεξιοτήτων και γνώσεων που έχουν άμεση συνάφεια με τις σύγχρονες παραδοσιακές τέχνες.

Σκοπός: Τα μαθήματα που στηρίζονται στο δελτίο του πανεπιστημίου Thames Valley – University of West London, έχουν τους παρακάτω στόχους:

 • Να καθιερώσουν ένα προοδευτικό και ενιαίο σύστημα αξιολόγησης που δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να σχεδιάσουν και να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις τέχνες.
 • Να παρέχουν δεξιότητες στους τομείς της οργάνωσης, του προγραμματισμού, της επίλυσης προβλημάτων και στην επικοινωνία, μέσω της σπουδής των τεχνών τόσο στη θεωρία όσο και στην ερμηνεία.
 • Να ενισχύσουν στους σπουδαστές την ικανότητά τους να αποκτήσουν την προσωπική πειθαρχία και κίνητρο, απαραίτητα στοιχεία για μια δια βίου εκπαίδευση.
 • Να εμφυσήσουν στους σπουδαστές μια διαρκή αγάπη, απόλαυση και κατανόηση για τις εκφραστικές τέχνες, τόσο από την οπτική του ερμηνευτή, όσο και από του ακροατή-θεατή.
 • Να παρέχουν ένα σύστημα αξιολόγησης που θα οπλίσει τους σπουδαστές με προστιθέμενη αξία, προκειμένου να τους υποστηρίξει στην σταδιοδρομία τους, να τους προσφέρει περαιτέρω ευκαιρίες εκπαίδευσης και να τους καταστήσει ικανούς στη λήψη αποφάσεων.

Περιεχόμενο: Το δελτίο εξεταστέας ύλης των εξετάσεων του LCM έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να προετοιμάζει τους σπουδαστές για τις προαγωγικές εξετάσεις στη Μουσική Ερμηνεία για την απόκτηση πτυχίων από το πανεπιστήμιο του Thames Valley– University of West London. Έχει μια συγκεκριμένη δομή που βοηθά του σπουδαστές να κατακτήσουν σταδιακά την κατανόηση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να μπορούν να παίξουν ένα συγκεκριμένο μουσικό όργανο και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους τόσο ως ερμηνευτές όσο και ως έμπειροι ακροατές. Το κατάλληλο ρεπερτόριο για κάθε όργανο έχει επιλεγεί πολύ προσεκτικά για καθένα από τα οκτώ επίπεδα και καταγράφεται με λεπτομέρειες στους καταλόγους ρεπερτορίου που διατίθενται ξεχωριστά. Το δελτίο περιγράφει καθαρά τις απαιτήσεις από τους υποψηφίους και πως βαθμολογούνται οι επιδόσεις τους, έτσι ώστε οι σπουδαστές να προετοιμάζουν και να ερμηνεύουν τα μουσικά κομμάτια αναλόγως για τις πρακτικές τους εξετάσεις. Οι εξετάσεις διενεργούνται από εκπαιδευμένους εξωτερικούς εξεταστές και λαμβάνουν χώρα στα εγκεκριμένα κέντρα της Αγγλίας και του εξωτερικού.

Πεδία Σπουδών

Οι υποψήφιοι μαθητές για τις προαγωγικές εξετάσεις του LCM, θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι μπορούν να επιδείξουν υψηλά επίπεδα δεξιότητας, σε κάθε ένα από τα πέντε πεδία:

Πεδίο 01 – Τεχνική: Η από μνήμης εκτέλεση μιας συγκεκριμένης σειράς τεχνικών ασκήσεων με συγκεκριμένο ρυθμό και ταχύτητα, σε αντιστοιχία πάντα με το όργανο και το επίπεδο και με την ανάλογη ακρίβεια και άνεση.

Πεδίο 02 – Ερμηνεία: Η εκτέλεση κομματιών, συνήθως τριών που έχει επιλέξει ο ίδιος ο υποψήφιος από τους υπάρχοντες καταλόγους, με ακρίβεια και μουσικότητα.

Πεδίο 03 – Προφορικές Εξετάσεις: Να απαντούν προφορικά σε ερωτήσεις που τους γίνονται ή (σε υψηλότερες τάξεις) να προχωρούν σε μια συζήτηση με τον εξεταστή σχετικά με θέματα (ανάλογα με την τάξη) που αφορούν τα μουσικά κομμάτια που ερμηνεύουν.

Πεδίο 04 – Διάβασμα με πρώτη ανάγνωση: Η όσο το δυνατόν ακριβής και άνετη εκτέλεση ενός αποσπάσματος μουσικής που ο υποψήφιος δεν έχει δει από πριν και μετά από μικρό μόνο χρόνο προετοιμασίας.

Πεδίο 05 – Ακουστικές Δοκιμασίες: Να ανταποκρίνονται προφορικά ή με την μουσική εκτέλεση με ακρίβεια στις ερωτήσεις που θέτει ο εξεταστής, με βάση έναν δημοσιευμένο κατάλογο του τύπου των ερωτήσεων που αφορά στη διάκριση των διάφορων μουσικών παραμέτρων όπως του τόνου, του ρυθμού, της αρμονίας, της μορφής και του ύφους.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση βασίζεται σε ένα σύστημα που συνδυάζει με ισορροπία τα μέρη της εξέτασης με τις κατηγορίες αξιολόγησης. Τα στοιχεία αυτά μαζί διαμορφώνουν ένα πλαίσιο που διευκολύνει την συστηματική αξιολόγηση και βαθμολόγηση του κάθε υποψηφίου. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται με βάση τη δυνατότητά τους να επιδεικνύουν δεξιότητα στους παρακάτω τομείς:

Τεχνική – Ο βαθμός στον οποίο επιδεικνύεται ικανοποιητικός έλεγχος του οργάνου, πράγμα που αξιολογείται από την ερμηνεία του υποψηφίου.

Μουσικότητα – Η δυνατότητα να παίρνει κανείς αποφάσεις με ευαισθησία και πάνω στη μουσική εκτέλεση.

Μουσικές Γνώσεις – Η σύνθεση των γνώσεων της θεωρίας, της μουσικής ορολογίας-σημειογραφίας και του περιεχομένου του ρεπερτορίου.

Επικοινωνία – Ο βαθμός με τον οποίο ο ερμηνευτής επικοινωνεί και κρατά το ενδιαφέρον του ακροατή με την μουσική του οργάνου ή με την φωνή του.

Βαθμολογίες

Τα πτυχία διαφοροποιούνται ανάλογα με τα αποτελέσματα. Ανάλογα με το επίπεδο της δεξιότητας που επιδεικνύει ο υποψήφιος μπορεί να περάσει τα πεδία με καλώς, λίαν καλώς και με άριστα. Κάθε βαθμός πτυχίου αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη περιγραφή και προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το κατώτερο όριο των μονάδων που έχει τεθεί και ως όριο για το πτυχίο. Άριστα (85-100%) / Λίαν Καλώς (75-84%) / Καλώς ( 65-74%) Κάτω από την Βάση Α΄ Επίπεδο (55-64%) / Κάτω από την Βάση Β΄ Επίπεδο (0-54%)

Συχνότητα εξετάσεων και όροι συμμετοχής

Οι πρακτικές εξετάσεις διενεργούνται κατά τη διάρκεια όλου του έτους αλλά σε διαφορετικούς χρόνους ανάλογα με τη χώρα διεξαγωγής. Στην Ελλάδα εξετάσεις γίνονται σε δύο περιόδους (Φεβρουάριος – Ιούνιος). Οι ημερομηνίες διεξαγωγής για κάθε έτος δημοσιεύονται το φθινόπωρο της προηγούμενης χρονιάς. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα εξέταστρα θα πρέπει να καταβάλλονται στον αντιπρόσωπο του εξεταστικού κέντρου πριν ή την ίδια μέρα με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Οι υποψήφιοι που θέλουν να εξεταστούν στο επίπεδο 8 πρέπει οπωσδήποτε να έχουν περάσει τη βάση στη Θεωρία του επιπέδου 5 (από τα πανεπιστήμια του LCM, ABRSM, Trinity ή Guildhall) ή τη βάση στo GCSE Μουσική, στα επίπεδα Α-C. Άλλοι τίτλοι πιθανόν να ληφθούν υπόψη από τον Διευθυντή των Εξεταστών.

_

Δείτε τις  Σπουδές στα Drums

_

University of West London

 
 
Advertisement

Σχόλια

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s